kommer i 2021:

MED UTOPI SOM METODE - FREMTIDSHISTORIER OM GRUNNINNTEKT

RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY har fått støtte av Norsk Kulturråd til å utvikle prosjekt med Anja Askeland/Haugalandet Grunninntektsforening og Alf Dale Wold /Haugalandet Kunstverk i løpet av 2021/22.

Her blir Rjukan By aktivert som spennende bakteppe for potensielle økonomiske paradigmeskift. Prosjektet tar utgangspunkt i etablert samarbeid mellom Haugalandet Grunninntektsforening(BIEN Norge) og Haugaland Kunstverk. Disse partene er invitert til å utvikle et prosjekt hvor interaktiv performance og estetiske grep fra Sci-Fi genren kontekstualiserer grensesprengende men realitetsorientert diskurs knyttet til idèen om grunninntekt. Det kunstneriske prosjektet vil utvikles synkront med et forslag til Tinn Kommune/NAV som skisseres implementering av pilotprosjekt innen utprøvning av grunninntektsmodell, og antyder hvilke muligheter dette kan innebære for lokalsamfunnet.