SOLARPUNKS IN RESIDENCE

Vi arbeider med utvikling og etablering av besøksprogram for kunstnere som på forskjellig vis er relevante for SOLARPUNK tematikk. I 2019 hadde vi pilotprosjekt MED PROJECT GROUP WOON, en Sør-Koreansk teatergruppe som studerte hydrogen-produksjonen på Rjukan (Sør Korea er det landet i verden med størst satsning på Hydrogen infrastruktur i transportsektoren) og lagde interaktivt teater for barn på skolefritidsordningen til Rjukan Barneskole. 

Vi har nå fått støtte fra Norsk Kulturråd til to prosjekter gjennom 2021: Folkekjøkken med Liv Bangsund, og det tverrfaglige prosjektet Med Utopi som metode: Fremtidshistorier om Grunninntekt som skal produseres i samarbeid med Anja Askeland/BIEN Norge, og Alf Dale Vold/Haugalandet Kunstverk.

Gjennom 2021 vil vi også arbeide med etablering av Kunstner-residens i Villa Gryta, og et fyldig besøksprogram for 2022. 

Interesserte kunstnere og Solarpunkere som vil til Rjukan må bare ta kontakt!