top of page

EMMA SAUNDERSON

Emma Saunderson (1).jpg

I følge Drawdown, blir 1/3 av all maten i verden kastet og den maten alene utgjør 8% av de globale CO2 utslipp. 

I dette prosjektet ville jeg gi en ærlig fremstilling av hva det er vi kaster i søpla uten mye ettertanke. Dette er søpla i mitt eget hus etter mamma har ryddet kjøleskapet. 

Arbeidet er også inspirert av historisk malerkunst, stilleben, hvor maleri av mat og blomster var symbol på velfred og liv. I denne moderne versonen er de samme tinga det vi så enkelt tar forgitt. Jeg ville derfor kombinere irronien av estetisk søppel med realiteten om hva dette betyr for miljøet og verden rundt oss.

Reduced Food Waste, Drawdown

IMG_0650.jpg
IMG_0645.jpg
Emma Saunderson (2).jpg
bottom of page