top of page

CHRISTIAN LEFSTAD

Mine arbeid er ein serie på ulike scener med arkitektur, infrastruktur og natur i forhold til «Solar Punk». Nokre av desse er totalt urealistiske (til dømes den svevande øya), men elles er det berre arbeidskraft og pengar som hindrar desse ideane i å komme til live. Eg likar å sjå på desse illustrasjonane som idear til alternative univers, som i gaming verda, kvar ein kan utforske sjølv i ein virtuell 3D modellert verd, eller som konsept av stadar ein karakter kan ha tilknyting til utan å nødvendigvis spele i den.

 

Tankar eg hadde i prosessen bestod mykje av utfordrande naturlandskap, tilgjengelege fornybare energikjelder, ulike klima og dei fire elementa jord, luft, vatn og eld (samt lys/sol og plantar). Eg vil at arkitekturen skal vere ein «piece of art» enn at det er masseprodusert slik den ikkje får like mykje kritikk (ettersom tek spotlighten midt i  den vakre naturen). Den bør også gli inn i landskapet på eit vis. Eg er ein kunstnar, ikkje ein ingeniør eller arkitekt, og dermed er det utfordringar eg ikkje er klar over som gjer dette meir urealistisk.

Bølgeenergi.jpg
Bølgeenergi_skisse_1.jpg

«Bølgeenergi»
Vatn er eit essensielt element for liv på jorda, og det bør brukes for meir enn berre drikke. Bølgene i havet kan utnyttes til energi, samt demninger og vasstraumer.

Elvenergi.jpg

«Geotermisk Energi»

Eld er det fjerde elementet, og ein kan finne naturleg varme nært jordoverflata på til dømes Island.

Geotermisk Energi.jpg

«Vindenergi»

Vind finnes overalt, og bør brukes effektivt og minst mulig visuelt forstyrrende.

 

Vindenergi.jpg

«Solenergi»

Jord er basen til mange planter som gjer karbondioksid til oksygen. Dei høge fjella gir tilgang til vasstraumer og sollys.

Solenergi Dal.jpg
bottom of page